Changes

Jump to: navigation, search

Airtop: Installing Linux Mint 19.2

1 byte added, 07:06, 12 July 2018
/* Nvidia graphics card drivers */
|===============================+======================+======================|
| 0 GeForce GTX 106... On | 00000000:01:00.0 On | N/A |
| 0% 46C 55C P8 6W P2 38W / 95W | 382MiB 1287MiB / 6075MiB | 06% Default |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
+-----------------------------------------------------------------------------+
| Processes: GPU Memory |
| GPU PID Type Process name Usage |
|=============================================================================|
| 0 959 G /usr/lib/xorg/Xorg 309MiB 376MiB || 0 1503 G cinnamon 69MiB 54MiB || 0 14374 C+G mpv 843MiB |
+-----------------------------------------------------------------------------+
</pre>
425
edits